Wolfe Tone & Willie ODea: n Neodracht go Dorma Catha an Aontais

Download the Press Release

- Feargus Mac Aogin

Aibren na bliana seo, dfhgair an tAire Cosanta,Willie ODea, go mbeadh ire ag glacadh comhphirtocht iomln sa Dorma Catha Nordach (Nordic Battlegroup) mar chuid de dhorma catha an Aontas Eorpaigh(A.E.). Is iad ire, An tSualainn, An Fhionlainn, An Ioruaidh agus An Eastin baillthortha an Dorma Catha Nordach (DCN). Beidh an DCN faoi cheannasaocht na Sualainne agus ag feidhmi faoi Pholasa Slndla agus Cosanta an A.E. 13 dorma catha ag feidhmi cheana fin agus spriocuimhir 60,000 saighdiir troda mar aidhm ag an A.E. faoin mbliain 2010.

Sard at i gceist  sa DCN n cathln amhin(1,500 saighdiir),maraon le tacaocht aeir, tacaocht mara agus tacaocht listochta. Bheadh ar an bhfrsa seo bheith ridh chun cruinnithe lasmuigh den stt laistigh de 5 l ar ord Chomhairle an A.E.Ina dhiaidh sin, ba chir go mbeadh frsa an DCN ridh chun seoladh laistigh de 5 l eile. D bhr sin, deich l tar is ord a fhil Chomhairle an A.E., ba chir go mbeadh Frsa Cosanta na hireann  ridh chun dul i mbun* sochna a dhanamh it ar bith ar domhan in ainm,agus faoi bhrat, an A.E.Nl g le sainord na Nisiin Aontaithe agus is deacair a fheiceil conas is fidir linn muinn a bheith againn a thuilleadh(m bh riamh) as an Triple Lock, ceal ama.

"Peacemaking means imposing,by the use of force,peaceful conditions under the terms laid down by the peacemaker.It is very difficult to distinguish that from warmaking."
(John Bruton T.D., F.G., Dil ireann, 22.10.99)

Ós rud go bhfuil coincheap an cogadh ar son na daonnachta fhgairt mrthimpeall an domhain ag Meirice agus ag An Bhreatain, t s nos doilire n riamh cn difrocht a bheidh ann idir sochin a dhanamh agus cogadh a fhearadh, go hirithe os rud go mbeidh dlthbhaint ag comhghuaillocht mhleata *NATO leis an scal ths. Nl ar chumas an A.E. na dorma catha a iompar gan NATO os rud nach bhfuil cabhlach mara n eitlein mleata mr go leor acu fin. Ach, ar mhara an tsaoil, t a leithid de threalamh ag NATO agus ag roinnt tortha a bhfuil ballraocht acu i NATO. Is baill de NATO cheana fin An Ioruaidh agus An Eastin, r bpirtnir nua sa DCN.

"Battlegroups could be used to go to war.Why did the E.U.create the Battlegroup? It is not just to help rebuild a country. The Battlegroups are not for building schools.We shouldnt think the E.U. is for soft power and NATO for hard power."
Jaap de Hoop Scheffer, Rna-Ghinearlta NATO, 11.3.2005.

Ms impireacht nua a bheidh san A.E. amach anseo,cn dochar dinne, mar bhall den Impireacht, r neodracht mhleata thraidisinta a chaitheamh uainn? Nach buntiste an chogaocht dinn  anseo in irinn  ms buntiste don Impireacht?

"What is the Empire?I believe it is understood to mean the kingdoms of Great Britain and Ireland with independent legislatures,united under one head. But this union of the executive does by no means imply so complete a union of power or of interest, that an injury or benefit to one, is an injury or a benefit to the other; on the contrary,the present emergency shows that occasions may arise wherein the exact opposite is the fact To talk of the independence of  a country and yet to deny her a negative voice in a question of no less import to her well-being than that of peace or war, is impudent nonsense."
(Wolfe Tone:The Spanish War,1790.Athfhoilsithe ag Cumann na mBan,1915. Athfhoilsithe ag PANA,2006,luach e3).

Feargus Mac Aogin, Coiste Nisinta C.S.N./PANA. Bealtaine 2007.

No items found.