Filte go PANA

Download the Press Release

Bunaíodh Comhaontas na Síochána is Neodrachta chun polasaí eachtrach neamhspleách a mholadh, chun neodracht na hÉireann a chothú, agus chun Náisiúin Aontaithe leasaithe a mholadh mar eagraíocht trína gcuirfidh Éirinn a cúraimí slándála chun cinn.

Tá cead isteach ag gach grúpa agus gach duine a ghlacann lenár gcuspóirí.

** Nuacht is déanaí:
Sínigh an achainí a iarrann reifreann a bhuanfadh an neodracht i mBunreacht na hÉireann (traschóipeáil comhad Word, 350 kb).

* Ailt:
Neutral?? Ireland on the slippery slopes back to the Somme?
le Edward Horgan, an Baile Nua, Caladh an Treoigh, Luimneach (13 Eanáir 2004)

Europe at the Crossroads: Health and Education as Business Opportunity?
Páipéar eolais ón ngrúpa Democracy and Public Services in Europe (DAPSE) ar na forálacha i ndréachtbhunreacht an Aontais Eorpaigh a bhaineann an bonn ó smacht daonlathach ar chinnteoireacht san Aontas Eorpach agus a chuireann chun cinn liobrálú i dtráchtáil, oideachas, sláinte, agus seirbhísí cultúrtha agus closamhairc. (Nollaig 2003)

The power balance in an enlarged Europe (10 Nollaig 2003)

The Eropean Union: A Partnership of Democratic States
Preasráiteas PANA ar Dhréachtbhunreacht an Aontais Eorpaigh (2 Deireadh Fómhair 2003)

- Tuilleadh alt >

No items found.